YOGAFORSKNING

YOGA VID OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM & NEDSATT LUNGFUNKTION

Under 2015 undervisade jag yoga vid yogaterapeuten/forskaren Marian Papps banbrytande forskningsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Deltagarna hade astma eller KOL av lite svårare typ och nedsatt andningsfunktion. Projektet pågick 12 veckor, där deltagarna fick prova yoga alternativt fysioterapi 2 timmar/vecka, 1 timme/tillfälle för förbättrad andningsfunktion. Detta var mitt sista år på fysioterapeututbildningen på KI så jag fördjupade mig i delar av resultaten och skrev min C-uppsats utifrån projektet. A dream come true! 

UPPDATERING: 2017 kom Marians avhandling ut där resultatet av projektet presenteras. LÄS HÄR