Yogaterapi via vården på Hovsjö rehab

På Hovsjö Rehab utför vi terapeutisk yoga både i grupp och individuellt.
Yoga används som behandlingsmetod för bland annat smärta, stress och depressionsrelaterad problematik.

Vi har grupper med terapeutisk yoga. Denna behandling utgår från dig och dina behov riktat mot en specifik häslofråga eller din livssituation i stort. Du får lära dig yogarörelser, andningsövningar, avspänningsträning och meditation. Syftet är att stärka kroppen, förbättra din kroppsmedvetenhet och förmåga till avspänning samt öka ditt välbefinnande och livskvalitet.

Leg. fysioterapeut Petra Kalla har en inriktning mot långvarig smärta, utmattning och stressproblematik och genomför bedömning och behandling.

Välkommen att ta kontakt med oss för att boka en tid!

Hovsjö Rehab, Södertälje