AUDIO Yoga Nidra

Petra Kalla Blog

INSPELNING AV 25 MINUTERS YOGA NIDRA MEDIATION MED SANKALPA
Dina vanor formar din hjärna

I artikeln ”Your brain has a delete button, here is how to use it” beskrivs hjärnans plasticitet, dess inlärningsförmåga och hur hjärnan kan radera de synapser, nervkontakter, som är överflödiga. Detta sker när vi sover då specialiserade celler förstör de överflödiga synapserna för att göra plats för nya och mer användbara. De som blir kvar är de som aktiveras mest under den vakna tiden, alltså de som representerar ditt mest använda rörelse-, tanke- och känslomönster.

Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become character. Watch your character, it becomes your destiny. – Upanishaderna
Tankens kraft

Sedan år tillbaks praktiserar jag och lär ut en yogisk teknik som kallas Sankalpa: vilket betyder att skapa ett medvetet beslut, klargöra en utvald intention för att skapa en mer sund attityd inför livet. Det är du som väljer att göra ditt liv meningsfullt, ingen annan.

När jag läste ovanstående artikel så log jag för mig själv, det är en sådan fin vetenskapligt förankrad förklaring varför yoga och meditation utfört med sankalpa ger sådana kraftfulla positiva ringar på vattnet i mitt dagliga varande och görande.

I mitt arbete som fysioterapeut/yogaterapeut ser jag konsekvenserna av alltför inkörda negativa mönster i den fysiska kroppen och hur vi tänker eller känner (oftast pga. långvarig smärta och medföljande katastroftänkade). Hur de bibehåller och ofta skapar, samt vidmakthåller smärta och lidande. Vägen till läkning går alltid via beteendeförändringar på något plan, ofta genom hela personen. Din jag-uppfattning, identitet, relation till kroppen, dig själv och andra samt rent praktiska vardags-, familje- och yrkesliv. Så målsättning på fysio-språk, eller sankalpa på yoga-språk, är alltid en del av receptet.

Skapa en intention

Formulera en kort kärnfull mening, som sammanfattar din värderade riktning i livet. Ett högre syfte. Formulera den i presens, undvik negationer. Uttala den tyst eller högt några gånger för dig själv, som en sanning du redan är och lever. Känn efter hur det påverkar dig.

Genom att påminna dig om ditt högre syfte dagligen och försöka leva efter det påverkas din attityd till livet. Du möblerar de facto om i hjärnans struktur, och väljer medvetet vilken människa du vill vara, varje dag.

Yoga Nidra

Yoga Nidra är en meditationsteknik där vi stimulerar olika kognitiva funktioner. Vi ökar kontakten med kroppen och andningen, använder vårt minne och fantasiförmåga. Centralt i meditationen är att välja ett högra syfte, en sankalpa. Det brukar beskrivas bildligt att vi sår ett frö, djupt i ett avspänt sinne, där det får ligga och gro till sig, skapa starka rötter och växa in i oss, blomma ut och bära frukt. Tills vi blir det vi vill vara. Vilket oftast är en vänligare, mer harmonisk och mindre reaktiv medmänniska. Så din tillsynes egocentriska meditationsstund är till gagn för alla. Egenvård är otroligt viktigt för Dig, men även för alla runtomkring dig! Win win.

Lägg dig bekvämt i ett tyst rum, se till att vara ostörd under meditationens gång. Hoppas det inspirerar!