TERAPEUTISK YOGA FÖR RYGGHÄLSA

Petra Kalla Blog

12513776_10153350670602335_379708407156946546_oUnder dagens workshop i terapeutisk yoga för rygghälsa påmindes vi än en gång att smärta påverkas av och minskas/förstärks av hur vi mår genom våra existenslager: kropp, vitalitet, tanke/känsla och genom hur mycket vi tillåter oss att prioritera oss själva trots vardagen måsten och krav. Yogans pancha kosha model (tanken att vi förutom vår fysiska kropp består av andetag/livskraft-, tanke/känslo-, visdoms- och fridslager) lär oss att vi bör se till alla lager för att behandla obalans, smärta och sjukdom/främja hälsa. Detta går att jämställa med den bio-psyko-sociala modell vi inom svenska vården utgår ifrån. Båda syftar till att hjälpa oss att se det större perspektivet. Kosha-modellen riktar perspektivet inåt i oss själva. Den bio-psyko-sociala modellen lyfter förutom detta även vårt sammanhang där familj, vänner, arbete och samhällsstrukturer hjälper eller stjälper oss.

Den kortsiktiga lösningen när smärtan slår till – vi stänger av kontakten med kroppen när den ropar på hjälp. Tänk en sån där härlig barnteckning av en huvudfoting.

Den långsiktiga? 1. Börja lyssna! 2. Medkänsla! Acceptans! Kroppsmedvetande! Rörelse! Vila! Att yoga i ett rum med vintervit utsikt och en sprakande brasa var en god start.

Personer som deltagit på denna workshop vid tidigare tillfällen har haft långvariga ryggbesvär, återkommande ”ryggskott”, diskbråck, nack/skuldersmärta, spänningshuvudvärk, posturala obalanser, skolios, SI-ledsproblematik, bäckensmärta efter graviditet m.m. En del har kommit med akuta besvär och smärta, andra har varit smärtfria just då. Feedbacken har varit att alla har funnit något som de tar med sig hem. Både erfarna och nya yogautövare har funnit det lärorikt och givande. Syftet med workshopen att ge en bred bas av yogiska tekniker som stödjer dig som lever med ryggsmärta.

Workshopen är indelad i olika delar: kropps- och andningsmedvetande i liggande/stående, core- och bäckenbottenkontakt, riktad styrke-, rörlighet-, balans- och koordinationsökande yogaövningar samt avspänningsträning. Många övningar hjälper oss att förstå våra rörelsemönster utifrån de obalanser som skapar/skapas av vår individuella rygghistoria.

Eftersom många uttryckt intresse kommer denna workshop att dyka upp igen, hålla utkik här på hemsidan och facebooksidan!