KAN KÄNSLOR BO I KROPPEN?

Petra Kalla Blog

SMÄRTA SOM EMOTION MUSKULÄR SKYDDSSPÄNNING & DEN ONDA SMÄRTCIRKELN Inom yogavärlden är det allmänt känt att våra känslor ”bor i kroppen”, att hur vi mår, tänker och känner har en direkt spegling i annamaya kosha: den fysiska kroppen. Mången yogi/yogini har upplevt detta från första parkett på mattan när en muskelspänning, mer eller mindre omedveten, plötsligt ger efter och en vårflod av …