RÖSTER OM YOGA FÖR RYGGHÄLSA

Jag önskade tanka på för egen del och önskade också få nya ord och uttryckssätt till mitt eget undervisande och jag fick med råge båda delar.Monika
 You’ve made me a lot more conscious of how I hold my head especially weight bearing on my spinal fractures.  And you also reminded me to go back to my more gentle practices, such as my love for yin and slower hatha. I loved the softness and grace you embodied in your workshop. You were a beacon of light!Temiko
Jag upplevde tydligt hur min core blev aktiverad med övningar som vi gjorde. På väg hem i bilen upplevde jag tydlig hur bålen gav ett stabil ankor för rörelserna med små aktiva justeringar… Du gav ett ökat djup och perspektiv till mina kunskaper som jag hoppas kan förmedla vidare i mina grupper.Cindy