Meditation för självmedkänsla

Petra Kalla Blog

VAD ÄR SJÄLVMEDKÄNSLA?

Självmedkänsla är en upplevelse att ha ett inneboende värde för den du är, inte vad du presterar eller arbetar med, hur du ser ut eller klarar av att göra. Detta är något vi kan öva på via meditationer som denna:

Väck den inre vännen      

Att vara en god vän är något som vi värderar högt i samhället. De flesta vet hur de ska vara en god vän. Färre vet hur det känns att rikta vänligheten in mot sig själv. Många lever med en stark inre kritisk röst som ständigt värderar och fördömer det vi gör och vem vi är. Detta skapar en mer eller mindre konstant upplevelse av otillräcklighet vilket leder till frustration, besvikelse och inre spänning. Självmedkänsla innebär att vi, istället för en inre fiende som dömer oss, väcker en medkännande röst: den inre vännen, en inre bundsförvant som visar förståelse, stöd, tålamod och omtanke. 

Allmänmänsklighet

Självmedkänsla lyfter en upplevelse av att vi alla är sammanlänkade med varandra. Vi längtar i essens efter samma saker:  vi vill alla må bra, vara lyckliga, vid god hälsa. En annan central insikt är att livet oundvikligt innebär lidande för alla, utan undantag. Alla människor misslyckas, har fel, begår misstag ibland. Livet utmanar oss alla. När vi kämpar emot detta faktum förstärker vi och vidmakthåller vårt lidande. Att erkänna det faktum att livet både innehåller lycka och sorg, välbehag och smärta, gör att vi kan förhålla oss till det som sker mer neutralt. 

Medveten närvaro

I relation till självmedkänsla handlar medveten närvaro om att vara öppen inför verkligheten som den är, här och nu.  Att tillåta alla tankar, känslor och sinnesintryck att få finnas, komma och gå. Utan att gripa efter det vi välkomnar, utan att skjuta undan och skapa motstånd inför det mer ovälkomna, obehagliga. Vi övar i att möta lidandet, smärtan, med medkänsla, omsorg och förlåtelse. Vi uppmärksammar när vi fastnar i negativa tanke/beteendespiraler och väljer aktiv det som stödjer oss istället. Ur det medvetna valet finner vi mer handlingsutrymme, vi tar ansvar. Inte på ett betungande sätt, utan på ett sätt som ger oss hopp och mening. 

Boktips: Mindful Self compassion, Kristin Neff & Christopher Germer, 2019)