MEDITATION för ökat fokus

Denna meditation börjar med en grundande del, varefter vi placerar vår stilla uppmärksamhet vid olika fokuspunkter. Genom att öva oss i riktad uppmärksamhet stärks vår förmåga till nu-närvaro, koncentration och mentalt fokus. Stress leder ofta till bråttombeteenden, som att försöka göra flera saker samtidigt och försämrar vår koncentrationsförmåga. Denna meditationsteknik är enkel att utföra som en kort samlade paus, mitt i din vardag.