JÄMN ANDNING FÖR INRE LUGN

Dessa yogaövningar passar dig som är ny till andningsträning. Deras syfte är att stärka kroppens lugn och ro-system; parasympaticus. Jämna andetag i spannet 4-6 sekunder har visats vara det optimala sättet att andas för att finna fysiologisk återhämtning. De är effektiva för att minska stress och ångest över tid (utför dem även emellan orosstunderna!). Effekten är även väldigt vilande för hjärtkärlsystemet då puls och blodtryck sänks. Hjärtfrekvensvariabiliteten (hjärtats anpassningsbarhet och motståndskraft mot stress) stärks och vagus tonus (återhämtning via nervsystemet) ökar. Ibland är det enkla det mest effektiva.