Inre vän & inre barn meditation

Att skapa ett kärleksfullt hem för de små inom oss

Dessa två meditationstekniker, att väcka den inre vännen och att samtala med de små inom mig, är sätt att förhålla sig till min historia och mitt sinne, som har varit så hjälpsamma för mig. Jag och många av mina vänner lärde oss dem av vår meditations- och vedantalärare Carol Whitfield (Radha). Hon är också psykolog med många års erfarenhet. Genom åren har jag sett hur stor påverkan detta har haft på våra liv, hur det har hjälpt oss genom livets alla faser med bibehållen tacksamhet och tillit till hur saker blir. Vi har blivit mindre reaktiva och rädda, mer tålmodiga och medkännande. Det har blivit enklare och mer meningsfullt att leva. Mitt hjärta fylls till bredden av tacksamhet när jag tänker på Radha och allt hon gett oss. Därför vill jag dela dem med er. 

Eftersom livets utmaningar formar oss och hjärnan samlar på negativa erfarenheter så måste de flesta av oss lära oss att vara lugna och fridfulla. Sinnet behöver tränas via kontemplation och meditation för att vi ska förstå och lära känna vårt undermedvetna och vad som finns lagrat där inne. Vilka minnen och reaktionsmönster vi skapat genom åren. 

När vi försöker lösa konflikter där starka känslor som kommer upp i relation till personerna vi har runt omkring oss, där oro, smärta och ångest väcks inom oss, så är det ofta de små inom oss som blir triggade, provocerade. När vi märker att vi överreagerar och känslorna är för starka jämfört med situationen, är det viktigt att vi ser att det inte handlar om den pågående situationen, relationen här och nu, det handlar om att vi bär dessa tidigare versioner av oss själva inom oss, i vår undermedvetna. Eftersom ingen finns där för dem, eftersom du inte finns där för dem, så fortsätter dem att påverka hur du reagerar och känner här och nu. De små versionerna av dig i ditt undermedvetna måste få veta att du är där för att stötta dem och ge dem det som de inte fick där och då, där du var liten. Ingen av oss får allt vi behöver från våra viktighetspersoner eller föräldrar. Det handlar om att fria dessa delar av dig som blev skadade då, den lilla flickan eller pojken som blev missförstådda, lämnade, svikna på olika sätt. Vi har alla dessa små inom oss. Även när föräldrar gör sitt bästa så kommer saker hända som fastnar i det lilla barnet. Att kunna gå in och finnas där, vara närvarande för dem, så kan denna sårade energin frigöras. 

Barn har väldigt starka försvarsmekanismer i sitt sinne, de kan inte hantera alltför svåra händelser och känslor utom lagrar dem istället obearbetade inom sig. Längre fram i livet så kommer de fram som omedvetna beteendemönster. Känslor känns verkliga för oss, de drabbar oss ofta starkt. Vi tror att det handlar om det yttre skeendet men det är den lilla inom oss som reagerar så starkt.

Vi kan tala till våra känslor, för ett vänligt. medkännande och kärleksfull samtal med de små inom oss.

Den lilla kommer känna sig stöttad, någon har kommit för att hjälpa henne. Finnas där för henne. Det är en vacker gåva till de små inom oss. Vetskapen om att du kan finnas där för dig själv på detta vis har potential att skapa mer utrymme inom dig. Skapa med fridfullhet inom dig. Det undermedvetna lugnas. Din undermedvetna inre familj får frid. När de störs så kan du vända dig inåt, finnas där för dem och föra ett medkännande samtal med dem, till den ålder de representerar.  Så småningom blir de en del av dig igen. En del av ditt medvetna jag. 

Att hålla denna inre relationen trygg och levande bör vara lika självklart som att vårda dina yttre relationer. Att de är på en subtil nivå gör dem inte mindre verkliga. De pågår bara inom dig. Vi behöver känna till dessa inre relationer. Annars förtrycker vi dem och då kommer deras smärta att spelas upp i nutid och skapa oreda, smärta och konflikt här och nu.

Istället för att vara dina känslor så är du med känslorna. Känslorna har inte dig. Du kan hålla dem, trösta dem. De små inom dig kan alltid komma till dig. Du skapar nu ett kärleksfullt inre hem för dem. 

Kom ihåg att göra detta ofta, under din dag. Finns kärleksfullt närvarande inför de små inom dig som den inre vännen, den tålmodiga förstående och omtänksamma vännen. Då stärks din inre trygghet, din självmedkänsla ökar och du kommer kunna hantera dina känslor, dina inre och yttre relationer bättre och bättre. 

Inner child staty

(Fritt översatt och baserat på Radhas introduktion till dessa meditationstekniker.)