FYSIOTERAPI

Då jag 2022 påbörjat magisterutbildning i smärtbehandling tar jag enbart emot via Tullinge Rehab.

Du söker för att du längtar att må bättre i kropp och själ och vill få praktiska strategier för självomsorg.

Kanske lever du just nu med:

 • Stress, oro, ångest
 • Värk i leder och muskler
 • Långvarig smärta
 • Nedstämdhet, depression
 • Sömnbesvär
 • Skolios (har specialutbildat mig för anpassad skoliosträning)

Vi utgår ifrån evidensbaserade behandlingstekniker från fysioterapi, yogaterapi, tekniker för myofasciell release, qigong och self-compassion baserad psykologi. Att samarbeta med dig är en stark och innerlig process som jag har största respekt för. Vi utgår där du är just nu och finner tillsammans en riktning som är meningsfull för dig.

Exempel på strategier:

 • Motiverande & självreflekterande samtal 
 • Avslappning för ökad inre trygghet
 • Kroppsmedvetande; att lyssna på kroppens behov
 • Praktiska övningar för självmedkänsla
 • Akupunktur för smärtlindring
 • Anpassad rörelse för ökad mobilitet & styrka,
 • Trauma-medvetna strategier för att minska stress och oro 
 • Ökad närvaro via andning & meditation
 • Självmassage för avslappning & smärtlindring, ibland med hjälp av massagebollar
 • Smärthantering via ökad kunskap & gradvis exponering

Under en session:

 • Får du dela hur du har det, vad du hoppas komma vidare med
 • Hållnings- och rörelseanalys efter behov
 • Vi skapar en målsättning tillsammans
 • Vi provar övningar, känner efter om de passar dig

Efter/emellan sessioner:

 • Hemövningar beroende på hur mycket tid du har/dag (10 min räcker långt!)
 • Skrivet/ritat hemprogram som stöd via mail
 • Ev. stöd av förinspelade ljud- eller videoövningar
 • Ev. ljud/videoinspelning av session vid behov