Bergsmeditation

Bergsmeditationen är en visualisering där vi övar oss i att stanna i det som är och att möta förändringar med jämnmod och nyfikenhet. Mycket av vårt inre lidande kommer av det motstånd vi skapar när vi kämpar emot och inte tillåter oss att flöda med livets ständiga skiftningar. Att använda vår fantasi är ett fantastiskt sätt att öppna upp vår inre värld och upptäcka hur mycket vår inre attityd färgar hur vi ser på oss själva och omgivningen. Genom att öva sig i att släppa motståndet blir vi mer och mer fria att uppskatta det som är oss givet. Bergsmeditationen ger oss kontakt med den inre kärna av jordad stabilitet som gör att vi kan uppskatta livet som helhet, både solskensdagarna men även det som är utmanande och svårt.